سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید بهشتی یاسوج محفوظ می باشد.