سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید بهشتی یاسوج محفوظ می باشد.