شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید بهشتی یاسوج محفوظ می باشد.