تعداد آزمایشاتی که از تاریخ 8/8/1393 از لیست ارسالی ها حذف و در آزمایشگاه شهید بهشتی انجام می گیرد

آزمایشگاه بيمارستان شهيد بهشتي یاسوج

 

تاریخ

اضافه شدن

نام تست

ردیف

تاریخ

اضافه شدن

نام تست

ردیف

8/8/93

Insulin_R

25

8/8/93

Ig E

1

18/8/93

کیفی  CRP

26

8/8/93

F - T4

2

18/8/93

Ggt

27

8/8/93

F – T3

3

18/8/93

Ig M

28

8/8/93

T3up

4

18/8/93

Ig G

29

8/8/93

FSH

5

   

30

8/8/93

LH

6

   

31

8/8/93

Prolactin

7

   

32

8/8/93

Testosteron

8

   

33

8/8/93

17OH

9

   

34

8/8/93

Mono Test

10

   

35

8/8/93

Cortisol

11

   

36

8/8/93

AFP

12

   

37

8/8/93

CMV  IgM

13

   

38

8/8/93

CMV  IgG

14

   

39

8/8/93

PTH

15

   

40

8/8/93

CEA

16

   

41

8/8/93

CH 50

17

   

42

8/8/93

HBe Ab  

18

   

43

8/8/93

HBe Ag

19

   

44

8/8/93

B HCG تیتر

20

   

45

8/8/93

HBS Ag تیتر

21

   

46

8/8/93

Mixing test

22

   

47

8/8/93

HIV   تیتر

23

   

48

8/8/93

HBc Ab

24

                   
                     

 

 

پرسنلی

عمومی

پزشکی

سایت مقام معظم رهبری

شناسنامه آموزشي پرسنل 

سایت ریاست جمهوری

سایت آموزش مجازی دانشگاه
اطلاع رساني استان

سازمان بهداشت جهانی WHO

اتوماسيون اداري

روزنامه هاي ايران

بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

نمايش سابقه بيمه تامين اجتماعي

آموزش نرم افزارهای کاربردی دانشگاه

مترجم چند زبانه آن لاين گوگل

ثبت نام الكترونيكي گهر باران

سامانه حضور و غیاب

پورتال مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهوري

دانشگاههاي علوم پزشكي ايران

سالن  دانشگاه

وبدا -دانشگاه یاسوج

دانشگاههای سراسر دنیا به تفکیک قاره ها و کشورهای مختلف

نظام پیشنهادات

وبدا - وزارت بهداشت

پرتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

سايت آموزش پرسنل

دريافت فايل آپديت مخصوص آنتي ويروس سيمانتك و نورتون

راهنمای ارتباطی وزرات بهداشت و درمان

سامانه ملي الكترونيكي سلامت

وزارت بهداشت در روزنامه ها

RSSوزارت بهداشت

سايت خدمات الكترونيكي ايران

دفتر مديريت حاكميت باليني وزارت بهداشت

بانك جامع فيلم سلامت

پورتال شهر یاسوج

سامانه ساوب

سامانه مرجع كدينگ سلامت

وزارت بهداشت

سازمان نظام پزشکي یاسوج

ديکشنري پزشکي

سامانه اداري کارمندان

آموزش همه گاني تغذيه

پایگاه مقالات علمی و پژوهشی دانشگاه

سامانه وام ازدواج

سایت پزشکان بدون مرز