يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨

 

      در فروردين ماه سال 1352كاراحداث بيمارستان در ياسوج بوسيله جمعيت شير و خورشيد سرخ (هلال احمر  )آغاز گرديد. در سال 1355 بيمارستان امدادي جمعيت شيرخورسيدي سرخ با 25تخت فعاليت درماني خود را شروع كرد پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيمارستان به سازمان بهداري وقت واگذار گرديد و پس از حادثه دلخراش7 تير بنام آيت الله شهيد دكتر بهشتي نام گذاري گرديد . پس از آن در سال 1374 با تغيير ساختار وزارت بهداشت درمان بعنوان مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي نام گذاري شد . لازم به يادآوري است در طول اين سالها با توجه به نياز مردم تعداد تختها به 160 تخت مصوب (216تخت فعال ) و تعداد بخشها به 12 بخش افزايش يافته است .

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید بهشتی یاسوج محفوظ می باشد.