در فروردين ماه سال 1352كاراحداث بيمارستان در ياسوج بوسيله جمعيت شير و خورشيد سرخ (هلال احمر  )آغاز گرديد. در سال 1355 بيمارستان امدادي جمعيت شيرخورسيدي سرخ با 25تخت فعاليت درماني خود را شروع كرد پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيمارستان به سازمان بهداري وقت واگذار گرديد و پس از حادثه دلخراش7 تير بنام آيت الله شهيد دكتر بهشتي نام گذاري گرديد . پس از آن در سال 1374 با تغيير ساختار وزارت بهداشت درمان بعنوان مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي نام گذاري شد . لازم به يادآوري است در طول اين سالها با توجه به نياز مردم تعداد تختها به 160 تخت مصوب (216تخت فعال ) و تعداد بخشها به 12 بخش افزايش يافته است .

پرسنلی

عمومی

پزشکی

سایت مقام معظم رهبری

شناسنامه آموزشي پرسنل 

سایت ریاست جمهوری

سایت آموزش مجازی دانشگاه
اطلاع رساني استان

سازمان بهداشت جهانی WHO

اتوماسيون اداري

روزنامه هاي ايران

بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

نمايش سابقه بيمه تامين اجتماعي

آموزش نرم افزارهای کاربردی دانشگاه

مترجم چند زبانه آن لاين گوگل

ثبت نام الكترونيكي گهر باران

سامانه حضور و غیاب

پورتال مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهوري

دانشگاههاي علوم پزشكي ايران

سالن  دانشگاه

وبدا -دانشگاه یاسوج

دانشگاههای سراسر دنیا به تفکیک قاره ها و کشورهای مختلف

نظام پیشنهادات

وبدا - وزارت بهداشت

پرتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

سايت آموزش پرسنل

دريافت فايل آپديت مخصوص آنتي ويروس سيمانتك و نورتون

راهنمای ارتباطی وزرات بهداشت و درمان

سامانه ملي الكترونيكي سلامت

وزارت بهداشت در روزنامه ها

RSSوزارت بهداشت

سايت خدمات الكترونيكي ايران

دفتر مديريت حاكميت باليني وزارت بهداشت

بانك جامع فيلم سلامت

پورتال شهر یاسوج

سامانه ساوب

سامانه مرجع كدينگ سلامت

وزارت بهداشت

سازمان نظام پزشکي یاسوج

ديکشنري پزشکي

سامانه اداري کارمندان

آموزش همه گاني تغذيه

پایگاه مقالات علمی و پژوهشی دانشگاه

سامانه وام ازدواج

سایت پزشکان بدون مرز