يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨

 سینا سعیدی سوق

                                                                   


سمت:سوپر وایزر آموزش بیمارستان

کارشناس ارشد پرستاری

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید بهشتی یاسوج محفوظ می باشد.