طاهره طلایی


سرپرستار بخش جراحی ارتوپدی و ارولوژی

لیسانس پرستاری

شرح وظایف :

1-  بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت

2-  برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مرافبتی

3-  تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

4-  تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار )

5-  پیش بینی نیاز های واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن

6-  برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

7-  همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

8-  شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت

9-  کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

10-                     مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صلاحدید سرپرست مربوطه

11-                     نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها

 

 

 

 

 

پرسنلی

عمومی

پزشکی

سایت مقام معظم رهبری

شناسنامه آموزشي پرسنل 

سایت ریاست جمهوری

سایت آموزش مجازی دانشگاه
اطلاع رساني استان

سازمان بهداشت جهانی WHO

اتوماسيون اداري

روزنامه هاي ايران

بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

نمايش سابقه بيمه تامين اجتماعي

آموزش نرم افزارهای کاربردی دانشگاه

مترجم چند زبانه آن لاين گوگل

ثبت نام الكترونيكي گهر باران

سامانه حضور و غیاب

پورتال مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهوري

دانشگاههاي علوم پزشكي ايران

سالن  دانشگاه

وبدا -دانشگاه یاسوج

دانشگاههای سراسر دنیا به تفکیک قاره ها و کشورهای مختلف

نظام پیشنهادات

وبدا - وزارت بهداشت

پرتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

سايت آموزش پرسنل

دريافت فايل آپديت مخصوص آنتي ويروس سيمانتك و نورتون

راهنمای ارتباطی وزرات بهداشت و درمان

سامانه ملي الكترونيكي سلامت

وزارت بهداشت در روزنامه ها

RSSوزارت بهداشت

سايت خدمات الكترونيكي ايران

دفتر مديريت حاكميت باليني وزارت بهداشت

بانك جامع فيلم سلامت

پورتال شهر یاسوج

سامانه ساوب

سامانه مرجع كدينگ سلامت

وزارت بهداشت

سازمان نظام پزشکي یاسوج

ديکشنري پزشکي

سامانه اداري کارمندان

آموزش همه گاني تغذيه

پایگاه مقالات علمی و پژوهشی دانشگاه

سامانه وام ازدواج

سایت پزشکان بدون مرز