عبارت ماموریت(Mission Phrase):

ارائه خدمات درمانی، آموزشی وپژوهشی

 

چشم انداز(Vision):

ما برآنیم تا با بالاترین استانداردهای کیفی و کمی در ارائه خدمات درمانی و با تكيه بر سرمايه هاي انساني متعهد و متخصص، در حوزه پيشگيري و درمان گام برداشته تا سلامت آحاد جامعه را تامين نماییم. همچنين ضمن تربیت بهترین دانش آموختگان رشته هاي عمومی و تخصصي  با انجام پژوهشهاي علمي و بنيادين بالاترين ميزان توليد علم را در بین بیمارستان های هم تراز داشته باشيم؛ بطوری که در شمار یکی از مجهزترین و بهترین مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی در منطقه جنوب کشور قرار گیریم.

 

بیانیه ماموریت(Mission Statement):

با توجه به ارزشمند بودن کرامت انسانی و اهمیت حفظ سلامت  در رشد و توسعه جامعه و از آنجايي كه انسان سالم محور توسعه پایدار است؛ بیمارستان شهید بهشتی یاسوج با هدف ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی به بیماران، دانشجویان و سایر ذینفعان به انجام فعالیت می پردازد. بیمارستان با فراهم کردن فضا و امکانات مناسب، بهره گیری از نیروی انسانی توانمند و با تجربه، استفاده از تجهیزات پیشرفته و به روز و با تاکید ویژه بر کیفیت خدمات و مراقبتهای ارائه شده به دنبال نیل به این اهداف ارزشمند است.

ارزش ها(Values):

در راستای ارائه خدمات باکیفیت و منطبق بررسالت بیمارستان موارد زیر به عنوان ارزشهای کلیدی بیمارستان برای ما در اولویت قرار دارند.

ü     ارائه خدمات درمانی بدون توجه به نژاد ، قوم و وضع مالی

ü     تکریم ارباب رجوع

ü     ایجاد انگیزه در کارکنان

ü     عدالت محوری

ü     بیمارمحوری و رعایت منشور حقوق بیماران

ü     صداقت

ü     مشارکت کارکنان

ü     کارتیمی

ü     پاسخگویی  توام با انتقاد پذیری

تحلیل محیط(Environment Analysis):

 

الف)- تحلیل محیط داخلی:

به منظور ارزیابی دقیقی از محیط داخلی سازمان با اتکا به استفاده از تجارب و اطلاعات تیم برنامه ریزی استراتژیک، نقاط قوت وضعف بیمارستان استخراج شده و پس از بررسی عوامل به دست آمده در قالب های تیم های کاری، لیست عوامل اصلی و تاثیر گذار تعیین شد.  در جداول شماره 1 و 2 لیست نقاط قوت    ( Strengths) و نقاط ضعف (Weaknesses)  آمده است.

                                                       دکتر ذاکر سعیدی نژاد 

پرسنلی

عمومی

پزشکی

سایت مقام معظم رهبری

شناسنامه آموزشي پرسنل 

سایت ریاست جمهوری

سایت آموزش مجازی دانشگاه
اطلاع رساني استان

سازمان بهداشت جهانی WHO

اتوماسيون اداري

روزنامه هاي ايران

بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

نمايش سابقه بيمه تامين اجتماعي

آموزش نرم افزارهای کاربردی دانشگاه

مترجم چند زبانه آن لاين گوگل

ثبت نام الكترونيكي گهر باران

سامانه حضور و غیاب

پورتال مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهوري

دانشگاههاي علوم پزشكي ايران

سالن  دانشگاه

وبدا -دانشگاه یاسوج

دانشگاههای سراسر دنیا به تفکیک قاره ها و کشورهای مختلف

نظام پیشنهادات

وبدا - وزارت بهداشت

پرتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

سايت آموزش پرسنل

دريافت فايل آپديت مخصوص آنتي ويروس سيمانتك و نورتون

راهنمای ارتباطی وزرات بهداشت و درمان

سامانه ملي الكترونيكي سلامت

وزارت بهداشت در روزنامه ها

RSSوزارت بهداشت

سايت خدمات الكترونيكي ايران

دفتر مديريت حاكميت باليني وزارت بهداشت

بانك جامع فيلم سلامت

پورتال شهر یاسوج

سامانه ساوب

سامانه مرجع كدينگ سلامت

وزارت بهداشت

سازمان نظام پزشکي یاسوج

ديکشنري پزشکي

سامانه اداري کارمندان

آموزش همه گاني تغذيه

پایگاه مقالات علمی و پژوهشی دانشگاه

سامانه وام ازدواج

سایت پزشکان بدون مرز