يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨

عبارت ماموریت(Mission Phrase):

ارائه خدمات درمانی، آموزشی وپژوهشی

 

چشم انداز(Vision):

ما برآنیم تا با بالاترین استانداردهای کیفی و کمی در ارائه خدمات درمانی و با تكيه بر سرمايه هاي انساني متعهد و متخصص، در حوزه پيشگيري و درمان گام برداشته تا سلامت آحاد جامعه را تامين نماییم. همچنين ضمن تربیت بهترین دانش آموختگان رشته هاي عمومی و تخصصي  با انجام پژوهشهاي علمي و بنيادين بالاترين ميزان توليد علم را در بین بیمارستان های هم تراز داشته باشيم؛ بطوری که در شمار یکی از مجهزترین و بهترین مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی در منطقه جنوب کشور قرار گیریم.

 

بیانیه ماموریت(Mission Statement):

با توجه به ارزشمند بودن کرامت انسانی و اهمیت حفظ سلامت  در رشد و توسعه جامعه و از آنجايي كه انسان سالم محور توسعه پایدار است؛ بیمارستان شهید بهشتی یاسوج با هدف ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی به بیماران، دانشجویان و سایر ذینفعان به انجام فعالیت می پردازد. بیمارستان با فراهم کردن فضا و امکانات مناسب، بهره گیری از نیروی انسانی توانمند و با تجربه، استفاده از تجهیزات پیشرفته و به روز و با تاکید ویژه بر کیفیت خدمات و مراقبتهای ارائه شده به دنبال نیل به این اهداف ارزشمند است.

ارزش ها(Values):

در راستای ارائه خدمات باکیفیت و منطبق بررسالت بیمارستان موارد زیر به عنوان ارزشهای کلیدی بیمارستان برای ما در اولویت قرار دارند.

ü     ارائه خدمات درمانی بدون توجه به نژاد ، قوم و وضع مالی

ü     تکریم ارباب رجوع

ü     ایجاد انگیزه در کارکنان

ü     عدالت محوری

ü     بیمارمحوری و رعایت منشور حقوق بیماران

ü     صداقت

ü     مشارکت کارکنان

ü     کارتیمی

ü     پاسخگویی  توام با انتقاد پذیری

تحلیل محیط(Environment Analysis):

 

الف)- تحلیل محیط داخلی:

به منظور ارزیابی دقیقی از محیط داخلی سازمان با اتکا به استفاده از تجارب و اطلاعات تیم برنامه ریزی استراتژیک، نقاط قوت وضعف بیمارستان استخراج شده و پس از بررسی عوامل به دست آمده در قالب های تیم های کاری، لیست عوامل اصلی و تاثیر گذار تعیین شد.  در جداول شماره 1 و 2 لیست نقاط قوت    ( Strengths) و نقاط ضعف (Weaknesses)  آمده است.

                                                       دکتر ذاکر سعیدی نژاد 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید بهشتی یاسوج محفوظ می باشد.