يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨

1-دیابت دانلود فایل

2-احیای قلبی ریوی پایه برای عموم دانلود فایل

3-آموزش به بیمار در منزل-بیماران با مراقبت های ویژه دانلود فایل

4-زخم بستر دانلود فایل

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید بهشتی یاسوج محفوظ می باشد.