يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨

 

 

صنایت اله برگریزانه

سمت: مدیر دفتر پرستاری

مدرک: کارشناس ارشد پرستاری

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید بهشتی یاسوج محفوظ می باشد.