يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨

مسئول واحد رادیولوژی

نام : روح اله الهام اصل

مدرک : کارشناس رادیولوژی

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید بهشتی یاسوج محفوظ می باشد.